Philadelphia Orchestra
Fantasia
Themselves
1940

"