Philadelphia Orchestra




Fantasia
Themselves
1940




"