The Fruits of Passion

Les Fruits de la passion/Shina Ningyo

1981

Shuji Terayama
Director

French Japanese soft-core
"
Klaus Kinski
Sir Stephen
Isabelle Illiers
'O'
Arielle Dombasle
Nathalie
Kenichi Nakamura
Ogaku (le Jeune homme)
Peter
Madame
Keiko Nutaka
Aisen
Sayoko Yamaguchi
Sakuya
Hitomi Takahashi
Byakuran
Miyuki Ono
Kasen
Akiko Suetsugu
Obana
Yuka Kamebuchi
Koken
Mikiko Hirusawa
Autres demoiselle
Kaoru Iinuma
Autres demoiselle
Keiko Sano
Autres demoiselle
Takeshi Wakamatsu
le gardien
Toshihiko Hino
le nain
Toshiya Fujita
client
Kamiaki Makino
client