Ring
リング

Ringu

1998

Hideo Nakata
Director

A journalist investigates a mysterious death, seemingly caused by a cursed video tape.

Despite the worthy remake, the original is still worth seeking out. The scares and plot in the middle section are completely different and the ending creepier (and makes the curse a little clearer).

FYI: I'm guessing at the identities of the two groups of three college/high school students.31st January 1998
Cinema
"
Nanako Matsushima
Reiko Asakawa
Miki Nakatani
Mai Takano
Yûko Takeuchi
Tomoko Oishi
Hitomi Satô
Masami Kurahashi
Yôichi Numata
Takashi Yamamura
Yutaka Matsushige
Yoshino
Katsumi Muramatsu
Kôichi Asakawa
Rikiya Ôtaka
Yôichi Asakawa
Masako
Shizuko Yamamura
Daisuke Ban
Heihachirô Ikuma
Hiroshi Sakuma
Komiya Cameraman
(as Kanehiro Ri)
Yûrei Yanagi
AD Okazaki
Yôko Ohshima
Reiko no Oba
Kiriko Shimizu
Yoshimi Ôishi
Makoto Kakeda
Kanrinin
Rie Ino'o
Sadako Yamamura
Hiroyuki Tanabe
Hayatsu
Miwako Kaji
Kazue Yamamura
Yôko Honma
Chûgakusei A
Asami Nagata
Chûgakusei B
Yukiko Shimodaira
Chûgakusei C
Keiko Yoshida
Kôkôsei A
Yoshiko Matsumaru
Kôkôsei B (as Yûko Matsumaru)
Ayumu Naose
Kôkôsei C
Maki Ikeda
Yôko Tsuji
Takashi Takayama
Takehiko Nômi
Chihiro Shirai
Sadako as a Young Girl
Toshihiko Takeda
Seinen Jidai no Yamamura
Mantarô Koichi
Kôkaidô no Shikôyaku
Shin'ichi Noda
Kisha Daihyô A
Shigefumi Nakai
Kisha Daihyô B
Yûki Takahata
Mutsuko Ôshima
Taku Kobayashi
Hiromi Murata
Kazuhiro Yokoyama
Mizuho Kinoshita
Toshinori Yoshino
Asami Ishikawa
Hiroyuki Sanada
Ryuji Takayama

Tony Sullivan: Vidcaps


Wearysloth: 22 Caps