Skip Navigation Links


Berta Drews

Tuesday, 19th November 1901 - Friday, 10th April 1987
Berlin
GermanyEs geschah am hellichten Tag
Frau Schrott
1958
Es geschah am hellichten Tag
Frau Schrott
1958
Tin Drum
Anna Koljaiczek - alt
1979
"