Skip Navigation Links


Helmut Brasch

Thursday, 15th August 1912 - Thursday, 2nd July 1987
Berlin
GermanySex in the Office
Direktor Wieland
Nachts, wenn der Teufel kam
SS-Truppenfuehrer Scharf
1957
Honneurs de la guerre
Müller
1962
Tin Drum
der alte Heilandt
1979
"