Aveleyman.com
 Band/Artist    0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

Kyu Sakamoto

UK SinglesFirst Charted
Sukiyaki (Ue O Muite Aruko)27 Jun 1963


US SinglesFirst Charted
Sukiyaki11 May 1963
China Nights (Shina No Yoru)24 Aug 1963