The Mysterians
地球防衛軍

Chikyu Boeigun
[Earth Defense Force]

1959

Ishiro Honda
Director

地球防衛軍


地球防衛軍
28th December 1957
Cinema


88 mins
2.35:1

The Mysterians
15th May 1959
Cinema
"
Kenji Sahara
Joji Atsumi
Yumi Shirakawa
Etsuko Shiraishi
Momoko Kochi
Hiroko Iwamoto
Akihiko Hirata
Ryoichi Shiraishi
Takashi Shimura
Kenjiro Adachi
Susumu Fujita
Morita (Defence Cmd)
Hisaya Ito
Seki
Yoshio Kosugi
Sugimoto
Fuyuki Murakami
Dr. Nobuo Kawanami
Yoshio Tsuchiya
Mysterian Leader
Minosuke Yamada
Hamamoto,
Secretary of Defense
Satoshi Nakamura
Dr. Tsutomu Koda
Heihachiro Okawa
Defense Command Liasion
Takeo Oikawa
S. Nozawa,
TV Commentator
Haruya Kato
Senzo
Senkichi Omura
Kenkichi
Yutaka Sada
Police Inspector Miyamoto
Hideo Mihara
Commander Emoto
Rikie Sanjo
Etsuko's Mother
Soji Ubukata
Dr. Masao Noda
Mitsuo Tsuda
Parlimentarian
Ren Imaizumi
Engineer Hayami
Shin Otomo
Constable Kawata
Jiro Kumagai
Colonel Ito
Akio Kusama
Police Chief Togawa
Shoichi Hirose
Police Detective
Tadao Nakamaru
1st Lt. Yamamoto
Rinsaku Ogata
Policeman Tamiya
Yasuhiro Shigenobu
Jiro
George Furness
Dr. Richardson
Harold S. Conway
Dr. Immerman
Haruo Nakajima
Mogera
Mysterian
Katsumi Tezuka
Mogera/Villager
Sachiko Mori
Hiromi Mineoka
Masa Nogami
Kenzo Echigo
No. 2 Beta Crew
Reporter
Junichiro Mukai
Alpha Crew
Yoichiro Kitagawa
No. 2 Beta Crew
Kazuo Hikata
No. 2 Beta Crew
Ryutaro Amami
Policeman/SDF
Hikaru Kitchoji
Villager/SDF
Masahide Matsushita
Villager/SDF
Saburo Kadowaki
Villager/Policeman
Minoru Ito
Villager/Reporter
Shin Yoshida
Villager/Reporter
Toku Ihara
Villager/Reporter
Takashi Narita
Policeman/Journalist/Villager
Yoshio Katsube
SDF/Journalist/Mysterian/Villager
Hideo Shibuya
Haruo Suzuki
Fuji Central Police Station Officer
Nobuo Katsura
Policeman
Masayoshi Kawabe
Policeman
Masaki Shinohara
Security Officer
Keiichiro Katsumoto
Detective
Eisuke Nakanishi
Detective
Yoshikazu Kawamata
Reporter
Mitsuo Matsumoto
Reporter
Haruya Sakamoto
Reporter
Enver Altenbay
Reporter
Eisaburo Komatsu
Photographer
Kuniyoshi Kashima
Photographer
Kazuo Imai
Photographer
Ryoji Shimizu
Clerk
Hiroshi Iwamoto
Researcher