War and Peace

1966

Sergei Bondarchuk
Director3rd June 2003
DVD403 mins
2.35:1
"
Sergei Bondarchuk
Pierre Bezuhov
Anatoly Kturov
Prince Nikolai Bolkonsky
Lyudilla Savelyeva
Natasha Rostova
Vyacheslav Tihonov
Andrei Bolkonsky
Boris Zakhava
Field Marshal Kutuzov
Antonina Shuranova
Princess Maria Bolkonsky
Oleg Tabakov
Nikolai Rostov
Kira Golovko
Countess Rostova
Oleg Efremov
Dolokhov
Vladislav Strzhelchik
Emperor Napoleon Bonaparte
Angelina Stepanova
Anna Pavlovna
Nikolai Rybnikov
Denisov
Eduard Martsevich
Boris Drubetskoi
Nikolai Tolkachyov
Count Bezukhov
Galina Kravchenko
Maria Lvovna Karagina
Ervin Knausmyuller
Gen. Franz von Weyrother (as E. Knausmyuller)
Nikita Mikhalkov
cameo
Nikita Mikhalkov
cameo
Norman Rose
English Narrator
Aleksei Smirnov
Officer