The Hidden Fortress

1958

Akira Kurosawa
Director


Hidden Fortress
22nd May 2001
DVD
2.35:1
Minoru Chiaki
Susumu Fujita
General Tadokoro
Kamatari Fujiwara
ToshirĂ´ Mifune
General Rokurota Makabe
Takashi Shimura
General Nagakura
Misa Uehara
Princess Yukihime