Ikiru

1952

Akira Kurosawa
Director25th March 1956
Cinema
Takashi Shimura
Kanji Watanabe
Minoru Chiaki
Noguchi
Minosuke Yamada
Subordinate Clerk Saito
Kamatari Fujiwara
Ono
Fuyuki Murakami
Newspaperman
Keiichiro Katsumoto
Akira Sera
Worker in General Affairs