Kojak
S
No Immunity for Murder

Sunday, 23rd November 1975
 7:35 am ITV4

UK
Monday, 23rd September 2019ITV41340KojakNo Immunity for Murder
Tuesday, 24th September 2019ITV40735KojakNo Immunity for Murder
Tuesday, 14th January 2020ITV40715KojakNo Immunity for Murder

USA
Sunday, 23rd November 1975CBS2100KojakNo Immunity for Murder"